Κλείνει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δεκαπέντε ημερών το Δημαρχείο Βόλου και αναστέλλονται οι λειτουργίες των υπηρεσιών του Δήμου στο πλαίσιο των συνεχών προληπτικών μέτρων για λόγους δημόσιας υγείας και για την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού, covid-19.